DIGITALNI MARKETING

Najbrži, najefikasniji i najjeftiniji način pokretanja poslovnih procesa.

WEB APLIKACIJE
WEB TRGOVINE

Digitalna transformacija Vašeg poslovanja.

WEB STRANICE

Izrađujemo web stranice po mjeri naručitelja, slijedeći nekoliko ZLATNIH PRAVILA...

DIZAJN I TISAK

...kataloga, letaka, brošura, plakata, ambalaže...

Back to top

Web stranice

Izrađujemo web stranice, po mjeri naručitelja, slijedeći nekoliko zlatnih pravila.

Web stranica, kao osobna iskaznica i najmoćniji marketinško-prodajni alat bi svakako trebala biti;

  • Dizajnirna
  • Funkcionalna
  • Održavana / ažurirana
  • SEO optimizirna
  • Naziv domene bi u idealnom slučaju u sebi trebao sadržavati naziv usluge ili proizvoda
  • Oglašavana, kao najvažniji i najsnažniji alat promocije